הצגות

כתבת ביקורת מאתר גלובוס

גדית כהן היא שחקנית השנה

על הופעתה בתשעה תפקידים שונים ב”מוצארט הקטן”
מאת טל פרי

ביקורת מתוך אתר גלובוס